2018-01-15 Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці
2018-04-02 Щодо розробки проекту організації будівництва
2018-05-31 Сертифікація моноблоку СОЛА
2018-06-01 Умовні графічні познаки і зображення, що застосовуються на кресленнях генеральних планів житлових, громадських, промислових, транспортних та інших об'єктів
2018-06-07 Впровадження системи раннього виявлення та оповіщення на Бердичівський фабриці морозива
2018-06-07-1 Коментар до методичних рекомендацій щодо розроблення планів локалізації і ліквідації аварій
2018-06-12 Міжнародний консультативний семінар щодо контролю значних аварій пов’язаних з небезпечними речовинами та обміну досвідом впровадження Директиви ЄС «SEVESO ІІІ»
2018-07-23 Щодо застосовуються пультів керування СРВНСО з використанням комп’ютера та дублювання каналів зв'язку
2018-08-09 Проектування автоматичних спринклерних систем пожежогасіння відповідно до вимог ДСТУ Б EN 12845:2011
2018-08-12 Проект організації термосанації
2018-08-16 Про проектування, утримання, облік та перевірку технічного стану зовнішнього протипожежного водопостачання зерноскладів
2018-08-23 Про перевірку відповідності систем протипожежного захисту
2018-09-24 Горючість пінопласту
2018-09-27 Розрахунок часу евакуації людей з об’єкта
2018-10-12 Щодо кодифікації виробів
2018-11-15 Експертиза розділів систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення (СРВНСО), виконаних як окремий проект
2018-12-10 Класифікація об’єкту для оцінки впливу на довкілля