• ДБН В.2.2.5-97 Захисні споруди цивільної оборони
 • ДБН В.2.2-10-2001 Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я
 • ДБН А.2.2-1-2003 СКЛАД І ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС) ПРИ ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ ПІДПРИЄМСТВ, БУДИНКІВ І СПОРУД
 • ДБН Б.1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації
 • ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
 • ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008 Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингута управління будівлями і спорудами
 • ДБН В.2.5-23:2010 ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 • ДБН Б.2.2-5:2011 БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ
 • ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час
 • ДБН В.2.5-56-2014 Системи протипожежного захисту
 • ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення
 • ДБН А.3.1-5:2016 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
 • ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва
 • ДБН Б.2.2-12:2018 ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ
 • ДБН В.2.2-40:2018 ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення
 • ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення
 • ДБН В.2.5-20:2018 ГАЗОПОСТАЧАННЯ
 • ДСТУ 8773:2018 СКЛАД ТА ЗМІСТ РОЗДІЛУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ
 • ДБН А.2.2-3-2014 СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО
 • ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти
 • ДБН В.2.2-4:2018 ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 • ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди
 • ДБН В.2.2-15-2005 ЖИТЛОВІ БУДИНКИ
 • ДБН В.2.2-16-2005. Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
 • ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди
 • КЛАСИФІКАТОР НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ДК 019:2010
 • Методичні рекомендації щодо порядку складання планів реагування у разі загрози
 • ДСТУ Б А.2.2-7:2010 РОЗДІЛ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) У СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ
 • Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки
 • Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів
 • МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ РОЗДІЛУ ”ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) У СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ"
 • СОУ МНС 75.2-00013528-003:2011 АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ОПОВІЩЕННЯ. Типи й загальні технічні вимоги
 • Правила пожежної безпеки в Україні
 • НПАОП 40.1-1.32-01 Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
 • СНиП 2.09.02-85* ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ