Проектування розділу план організації будівництва

Посилання:

1 Загальні положення

1.1 Підстави розробки

  1. Проектна документація, завдання на проектування, вихідні дані замовника
  2. ДБН А.3.1-5-2016 Організація будівельного виробництва
  3. ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці та промислова безпека в будівництві
  4. ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва

1.2 Номативні посилання

У цих Нормах є посилання на такі нормативні акти та документи:

1.2 Питання, що вирішуються:

1.3 Організація будівельного виробництва полягає у спрямуванні організаційних, технічних, технологічних рішень та інших заходів на реалізацію проектних рішень щодо будівництва об'єкта з дотриманням вимог законодавства та нормативних документів і забезпеченням під час будівництва:

1.4 За результатами виконаних будівельних робіт має бути оформлена виконавча документація. Перелік необхідної виконавчої документації, визначений відповідно до вимог нормативних документів щодо виконання відповідного виду робіт на конкретному об'єкті будівництва, має бути наведений у ПВР.

До виконавчої документації належать:

2 Коротка характеристика умов і об'єктів будівництва

2.1 Фізико-географічні умови

2.2 Кліматичні умови

2.3 Умови забезпечення будівництва

3 Основні положення по організації будівництва і методах провадження робіт

3.1 Підготовчий період

Визначається тривалість періоду у днях.

3.2 Основний період будівництва. Організаційно-технологічні схеми, технологічна послідовність та методи виконання робіт.

4 Тривалість будівництва. Основні обсяги робіт

Тривалість будівництва визначається відповідно до ДСТУ Б А.3.1-22:2013.

Для виконання робіт у термін використовується:

5 Робочі кадри і забезпечення житлом

Використання вагончиків на період будівництва.

6 Тимчасові будівлі і споруди

7 Заходи з охорони праці

7.1 Протипожежні заходи і перелік засобів пожежогасіння

7.2 Організація будівельного майданчика, ділянок робіт і робочих місць

7.3 Експлуатація будівельних машин

7.4 Вантажо-розвантажувальні роботи

7.5 Монтажні та електромонтажні роботи

8 Заходи збереження навколишнього середовища

9 Контроль якості будівельно-монтажних робіт

10 Календарний план будівництва