Оцінка додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Посилання

Загальна інформація

  1. Визначення ступіню ризику суб’єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

Частина І. Забезпечення пожежної безпеки

1 Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

2 У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки (пункт 9 розділу ІІ ППБУ)

3 Забезпечено дотримання працівниками об’єкта встановленого протипожежного режиму (пункт 11 розділу ІІ ППБУ)

4 Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ) КРИТЕРІЇ за якими оцінюється ступінь ризику у сфері техногенної та пожежної безпеки

5 Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки (пункти 15, 16, 20 розділу ІІ ППБУ)

6 Забезпечено протипожежний стан утримання території (пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу ІІІ ППБУ)

7 Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд (пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу ІІІ ППБУ)

8 Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів (пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу ІІІ ППБУ)

9 Стан утримання інженерного обладнання

9.1. Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів (пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ)

9.2 Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів (пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ )

9.3 Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм (пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ)

9.4 Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм (пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ)

9.5 Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм (пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ)

10 Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв’язку

10.1 Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі АСПЗ), засобами зв’язку відповідно до чинних нормативно-правових актів (пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ )

10.2 АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів (пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ)

11 Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання

11.1 Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог (пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ)

11.2 Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм (пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ)

12 Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння (пункт 7 розділу І, пункт 12 розділу ІІ, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ)

13 Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів (пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200 )

14 Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт (розділ VII ППБУ)

14.1 Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку (пункт 21 розділу ІІ ППБУ)

14.2 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів (пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ)

14.3 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів (пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ)

14.4 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робот з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів (пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ)

14.5 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів (пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ)

14.5.1 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів (пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7 )

14.5.2 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів (пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7)

14.5.3 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів (пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7)

14.5.4 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів (пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7)

14.5.5 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів (пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7)

14.5.6 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів (пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7)

Частина ІІ. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

1 Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об’єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту ( пп 1-4 Переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006 )

2 Проведено ідентифікацію об’єкта підвищеної небезпеки (п. 3 Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956)

3 Здійснено декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки (п. 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956)

4 Проведено обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання (п. 1 Порядку проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ )

5 Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки (п. 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245)

6 Забезпечено працівників об’єкта засобами колективного та індивідуального захисту (п. 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, КМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ)

7 Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії (п. 3 частини першої статті 20 КЦЗУ)

8 Організація та забезпечення евакуаційних заходів (п. 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ)

9 Створено об’єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням (п. 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787)

10 Створено диспетчерську службу на об’єкті підвищеної небезпеки ( п. 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування)

11 Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки (п. 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444)

12 Проведено об’єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях,ПКМУ № 444

13 Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ

14 Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253

15 Створено об’єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308

16 Впроваджено на об’єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність (стаття 53 КЦЗУ)

17 Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об’єктах (пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об’єктах)

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки