лого інтелект

Науково-виробнича фірма "Інтелект"
10003, м. Житомир, вул. Ольжича 24 к.3
www.nvfi.biz, info@nvfi.biz
Пульт керування кнопковий 'аварійний старт-стоп' ПКК 02.003


ПАСПОРТ
Пульт керування кнопковий 'аварійний старт-стоп' ПКК 02.003

Паспорт 02.003-ПКК cтр.

Пульт керування кнопковий 'аварійний старт-стоп' ПКК 02.003

02.003-ПКК

12 683 грн.

ціна вказана з ПДВ

Пульт ПКК 02.003, як й пост ПКК 02.002 призначений для:

На відміну від ПКК 02.002 пульт ПКК 02.003 дозволяє керувати відразу трьома моноблоками СОЛА.

Технічні характеристики

Корпус (тип 1) пластиковий ІР65
Корпус (тип 2) металевий ІР31
Розміри 200х155х80
Кількість моноблоків СОЛА, що можна підключати 3 шт.
Інтерфейс підключення до моноблоку СОЛА контакти БЗК 09.001 та контакти моноблоку СОЛА
Напруга живлення 12В
Максимальний струм споживання 100 мА
Робоча температура 0…+50°С

Опис роботи

Передня панель пульту ПКК 02.003 показана на малюнку 1:

Мал.2 Передня панель ПКК 02.003

На передній панелі пульту розміщені індикатори та кнопки, що згруповані по зонам контролю, наприклад, спиртоприймальне, спиртосховище, котельня.

1. Перемикання режиму тривоги моноблоків

Для включення ручного режиму тривоги всіх моноблоків СОЛА встановити перемикач РЕЖИМ ТРИВОГИ(ALARM MODE) вгору, при цьому включиться синій світлодіод. Для включення автоматичного режиму встановити перемикач в нижнє положення.

2.Тест звуку

Для включення тесту звуку натиснути кнопку СТОП(STOP), потім кнопку ТЕСТ ЗВУК(SND TEST), включиться зелений світлодіод, після цього кнопку СТОП(STOP) відпустити. Для виключення тесту звуку натиснути кнопку СТОП(STOP), зелений світлодіод при цьому вимикається.

3. Запуск тривоги

Для запуску тривоги на одному моноблоку СОЛА необхідно натиснути і утримувати кнопку СТАРТ ТРИВОГИx, де х - номер моноблоку СОЛА на якому необхідно запустити на тривогу. Червоний світлодіод ТРИВОГА(ALARM)x при цьому почне блимати. Приблизно через 10 секунд (або час, що виставлено джамперами) світлодіод ТРИВОГАx почне світити постійно і буде запущена тривога, після цього кнопку СТАРТ ТРИВОГИ(START ALARM)x можна відпустити. Для виключення тривоги необхідно натиснути і утримувати кнопку СТОП(STOP) поки відповідний світлодіод не вимкнеться.

Для запуску тривоги на всіх моноблоках СОЛА одночасно необхідно натиснути і утримувати дві червоні кнопки СТАРТ ТРИВОГИ ВСІХ ЗОН(START ALL). Алгоритм роботи кнопок і індикація такий же, як і при запуску/зупинці тривоги на одному моноблоку СОЛА.

4. Індикація порогів УВАГА(WARN) та КРИТИЧНО(CRIT).

Для індикації порогів на кожному моноблоку СОЛА служать світлодіоди УВАГА(WARN) (жовтий) і КРИТИЧНО(CRIT) (червоний). Для скидання індикації порогів необхідно натиснути і утримувати кнопку СТОП(STOP), поки відповідний світлодіод не вимкнеться.

5. Підключення до блоку живлення та моноблоків СОЛА

Для підключення використовуються гвинтові клемні з'єднання. Зовнішній вигляд друкованої плати показаний на малюнку 2:

Мал.2 Зовнішній вигляд друкованої плати ПКК 02.003

Клемники сигналів управління зовнішнім модулем повідомлень (ЗПМ) наприклад, Веллез, IPA Audio тощо:

Клемники Х3, Х5, Х7 - сигнали спрацьовування ПОРОГ1-УВАГА (WARN) і ПОРОГ2-КРИТИЧНО (CRIT):

Клемники Х9, Х12 - сигнали управління режимом тривоги та кнопкою СТОП(STOP):

Клемник Х15 - живлення БЗК 09.001:

Клемник Х18 - живлення пульта:

Клемники Х10, Х11, Х13, Х14, Х16, Х17 - сигнали запуску термінової тривоги і включення оповіщення на моноблоках Сола:

Вимоги безпеки, вимоги охорони довкілля, утилізація

Блок необхідно встановлюватися поза межами вибухонебезпечних зон

Для забезпечення параметрів мікроклімату виробничі приміщення, де встановлюється блок, повинне бути обладнане опаленням, природною та штучною вентиляцією відповідно до вимог СНиП 2.04.05, ДСТУ Б А.3.2-12.

При експлуатації блоку необхідно керуватися "Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів" та вимогами Настанови з монтажу, налагоджування та експлуатації обладнання збирання даних та керування засобами оповіщення СОЛА НВФІ.01.001 Н

Експлуатація повинна виконуватися кваліфікованими фахівцями із технічного персоналу, що пройшли відповідне навчання.


Всі монтажні роботи й роботи, пов'язані з усуненням несправностей, повинні проводитися тільки після відключення блоку від мережі живлення

Стежте за станом зовнішніх сполучних кабелів, оберігайте блок від механічних ударів. Не допускайте проникнення усередину блоку рідин.

Приміщення, у якому передбачається експлуатувати блок, повинно забезпечувати нормальний вентиляційний режим роботи. Не встановлюйте блок поблизу опалювальних приладів, батарей, труб.

Утилізацію блоку необхідно проводити у відповідності з правилами про утилізацію відходів електричного та електронного устаткування країни експлуатації.

Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує працездатність блоку при дотриманні власником умов транспортування, зберігання, монтування, налагоджування та експлуатування, викладених у даному паспорту та Настанові з монтажу, налагоджування та експлуатації обладнання збирання даних та керування засобами оповіщення СОЛА НВФІ.01.001 Н.

Гарантійний строк експлуатації блоку становить 12 місяців від дня постачання споживачу. Протягом гарантійного строку споживач має право на безкоштовний ремонт блоку.

В поняття гарантійного (безкоштовного) ремонту не входять операції пов’язані з:

  • переконфігурацією блоку ;
  • виконання операцій технічного обслуговування;
Гарантія не розповсюджуються :
  • у разі механічних ушкоджень або дії агресивних речовин на блок або його частини;
  • у разі внесення технічних змін у блок, а також інших дій користувача, сторонніх осіб, що не мають повноважень на проведення ремонту;
  • у разі дії атмосферних розрядів чи перевантажень в мережі живлення.
Виробник не відповідає за погіршення параметрів блоку через ушкодження, які виникли з вини замовника або інших осіб після доставки блоку, або якщо ушкодження було викликано непереборними подіями.

Гарантійний ремонт виконується тільки підприємством-виробником.

Підприємство-виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію блоку, що не погіршують технічні й споживчі характеристики.

При укладанні договору сервісного обслуговування з підприємство-виробником або з спеціалізованою організацією, що має сертифікат підприємства-виробника, гарантійний термін може бути продовжений до п’яти (5) років, про що зазначається в договорі сервісного обслуговування.

Транспортування та зберігання

Транспортування й зберігання блоку повинне проводитися відповідно до вимог ГОСТ 15150 та цього паспорту.

Умови транспортування повинні відповідати:

  • у частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища: групі 3 (Ж3) за ГОСТ 15150;
  • у частині впливу механічних факторів: групі C за ГОСТ 23216.
Виріб може транспортуватися в критих транспортних засобах всіма видами транспорту, включаючи герметичні відсіки повітряного транспорту, за умови дотримання вимог, що встановлені маніпуляційними знаками по 1.4.4, нанесеними на транспортну тару.

При транспортуванні під час експлуатації блоку повинен бути упакований в споживчу тару.

Умови зберігання виробу у частині впливу кліматичних факторів повинні відповідати групі 2(З) за ГОСТ 15150. Кількість рядів складування виробів по висоті не повинне перевищувати трьох.

Монтаж, налагоджування та експлуатація

Монтаж, налагоджування та технічне обслуговування проводиться тільки спеціалізованою організацією, що має сертифікат фірми-виробника чи представниками фірми-виробника у відповідності до цього паспорту та Настанови з монтажу, налагоджування та експлуатації обладнання збирання даних та керування засобами оповіщення СОЛА НВФІ.01.001 Н.

Експлуатація повинна виконуватися кваліфікованими фахівцями із технічного персоналу, що пройшли навчання.

Свідчення про приймання та пакування

Пульт керування кнопковий 'аварійний старт-стоп' ПКК 02.003
зав.№ ______________________ ________________________ виготовлений, прийнятий та упакований відповідно до обов'язкових вимог державних стандартів, технічної документації та визнаний придатним до експлуатації.Підпис відповідальної особи ______________________________

Дата продажу ___________