ТИПОВЕ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на впровадження СРВНСО на нафтобазі. Підключення системи рівнемірів.

Система СРВНСО повинна відповідати вимогам Кодексу цивільного захисту України, ДНБ В.2.5-76:2014 та СОУ МНС 75.2-00013528-003:2011.

1 Обладнання СРВНСО

Обладнання К-ть Примітка
1 Датчики контролю загазованості парою НП, шт. як правило (датчики ВАРТА-14 "Теміо") 16 1.1 Місця встановлення:
- зливна естакада - 4 шт.
- резервуарний парк - 4шт.
- наливні пункти - 5шт.,
- насосна - 2 шт.,
- площадка гумового накопичувача пари НП – 1 шт.
1.2 Всі датчики, що монтуються зовні, повинні мати захисні кожухи
1.3 Датчик на площадці гумового накопичувача встановити на стовпчику
1.4 Провід в пожежовибухонебезпечних зонах прокласти в металорукаві
2 Ручні сповіщувачі (РС),шт. 3шт. (як правило) 2.1 Місця встановлення:
- прохідна - 1 шт.
- адмін. корпус - 1 шт.
- операторська - 1 шт.
2.3 РС установити на висоті 1,4 +- 0,2 м біля основних виходів;
2.4 Колір РС вибрати жовтий.
2.5 Передбачити установку знаків з написом "ТРИВОГА!" та стрілкою, що вказує на розміщення конкретного РС.
2.6 Всі РС повинні мати захисні кожухи.
3 Рупорні гучномовці 30 Вт , шт. як правило (гучномовець рупорний 30ГР001 (100 В) "Веллез Електроприлад ") 6 3.1. Місця встановлення:
- територія нафтобази
3.2. Рівень звукового тиску сигналу тривоги «Увага всім!», що відтворюють акустичні системи (АС), повинен бути вищий на 15 дБА рівня шуму та не менше ніж на 5дБА вище рівня максимального шуму у будь-якій точці зони оповіщення на нафтобазі.
3.3 Гучномовці необхідно розмістити по території підприємства рівномірно з метою виключення зон з підвищеним або недостатнім рівнями звуку.
4. Акустичні системи АС 3/6Вт, шт. как правило(гучномовець 6АС100ПН "Веллез Електроприлад ")6 4.1. Місця встановлення:
- прохідна - 2 шт.
- адмін. корпус - 2 шт.
- операторська - 2 шт.
4.2. У будівлі необхідно встановити, як мінімум, дві АС, навіть якщо рівень звукового сигналу, що рекомендується, можна забезпечити одною.
5 Пульт мікрофонний, шт.1 5.1. Місця встановлення:
- операторська
5.2. Зона трансляції одна: територія підприємства та приміщення прохідної, адмін. корпуса, оператоської
6Комунікаційний пристрій (КП) (моноблок СОЛА 11 200Вт "Інтелект НВФ"), шт. 1 6.1. Місця встановлення:
- операторська
6.2. КП повинен мати можливість та бути запрограмований:
- діагностувати працездатність своїх складових частин та складових СРВНСО, у тому числі перемикати електроживлення з основного джерела на резервне і навпаки, визначати працездатність каналів зв'язку з ДПІ, ліній трансляції;
- збирати дані від ДПІ щодо поточного стану джерел небезпеки виробничого майданчику;
- обробляти отриману інформацію, передавати її на пульт керування СРВНСО, інформувати респондентів щодо результатів оброблення інформації;
- приймати та виконувати команди, що надходять від пульту керування СРВНСО.
- формувати архівний журнал.
- зберігати в енергонезалежній пам'яті свої налаштування та архівний журнал.
7Пристрій оповіщення (у т.ч. пульт керування зональним оповіщенням, джерело заздалегідь підготовлених мовних повідомлень (джерело ЗПМП)), шт. мінімум (моноблок СОЛА 11 200Вт "Інтелект НВФ")1

7.1 Пристрій оповіщення повинен мати потужність мінімум 200Вт

7.3. Трансляція повідомлень повинна проходити в автоматичному режимі після відповідної команди системи, не залежно від присутності оператора.

7.2. Джерело заздалегідь підготовлених мовних повідомлень (джерело ЗПМП) повинно мати можливість запису (перезапису) заздалегідь підготовлених мовних повідомлень.

7.3. Усі ЗПМП повинні бути ясними, короткими, однозначними та надиктовані диктором. Перед ЗПМП повинен бути передбачений сигнал залучення уваги "Увага усім".

7.4. Кількість ЗПМП повинна відповідати кількості можливих сценарій аварій на нафтобазі

7.5. ЗПМП повинні бути окремими для докритичних, критичних значень контрольованих параметрів та для ситуації яка визначена як "НС".

8Модемний пристрійвходить до складу моноблоку СОЛА 11 200Вт ("Інтелект НВФ") 8.1 Модемний пристрій повинен:
- оповіщати респондентів за списком оповіщення за допомогою СМС та голосового дзвінка;
- проводити реєстрацію результатів оповіщення (підтвердження респондентами факту приймання мовних повідомлень).
- зберігати налаштування, номери телефонів респондентів.
8.2 При НС модемний пристрій повинен транслювати (дзвонити) відповідальним особам в залежності від типу аварії відповідним повідомленням з джерела ЗПМП
9Пост керування кнопковий "аварійний старт\стоп оповіщення", шт.2 шт.(як правило) 9.1. Місця встановлення:
- операторська
- прохідна
9.2. Пост керування повинен забезпечувати можливість примусового включення /виключення оповіщення оператором (відповідальною особою).
10 Пульт керування СРВНСО, шт. як правило(ПЗ Совалайзер "Інтелект НВФ") 1 10.1 Місця встановлення:
- операторська
10.2. Пульт керування повинен бути на базі комп'ютера з монітором діагональ 23" та блоком безперебійного живлення.
10.3. На комп'ютері повинне бути встановлене спеціалізоване програмне забезпечення, що забезпечує:
- відображення на моніторі у вигляді мнемосхеми роботи всіх складових СРВНСО та їх основних показників.
- інформування диспетчера СРВНСО стосовно досягнення граничних значень параметрами, що контролюються;
- відображати на моніторі план (схему) з місцем розташування відповідного ДПІ та одночасно відтворювати тривожний звуковий сигнал
- відображати список посадових осіб, що сповіщуються про НС, процес та результати їх оповіщення;
- здійснювати інформаційну підтримку дій диспетчера у разі наявності на НБ загрози виникнення або виникнення НС, відображаючи при цьому відповідні картки аварії, які визначають на підставі отриманих від ДПІ даних та необхідної додаткової інформації;
- за командою диспетчера СРВНСО формувати для передавання до АСЦС (ПТО) сповіщення щодо виникнення НС, загрози НС (або відсутності небезпеки) разом з ідентифікатором картки ПНО та ідентифікатором картки можливої аварії(НС);
- автоматично формувати (у разі відсутності реагування диспетчера на сигнали про досягнення параметрами критичних значень або спрацювання ручних сповіщувачів) та передавати до ПЦС(ПТО) відповідне сповіщення разом з ідентифікаторами картки ПНО та картки аварії за найгіршим сценарієм розвитку НС;
- за командою диспетчера СРВНСО формувати та передавати на всі прилади оповіщення або вибраний пристрій команди включення гучномовного оповіщення та оповіщення респондентів каналами зв’язку;
- контролювати працездатність складових СРВНСО, каналів зв’язку, КП та їх складових;
- реєструвати в архівному журналі інформацію, що надходить від складових СРВНСО та щодо дій диспетчера СРВНСО із зазначенням дати та часу реєстрації.
- інформувати диспетчера у разі відсутності зв'язку з будь-яким компонентом СРВНСО протягом певного часу, але не більше ніж 60 с
11 ПЦС та канали зв’язку 11.1 СРВНСО повинна бути підключена до пульту централізованого спостереження (ПЦС).
11.2 СРВНСО до ПЦС повинна передавати службові та тривожні сповіщення відповідно до вимог п.8 ДБН В.2.5-76
11.3 Для підключення до ПЦС використати два канали зв’язку (провідний зв’язок Ethernet та мобільний зв’язок GSM/GPRS/EDGE )
11.4 Для перемикання каналів (з основного на резервний або навпаки) використати окремий мережевий пристрій
12ПРОВОДКИ 12.1 Вибір типу проводок та способу їх прокладення повинен відповідати нормам ПУЕ.
12.2 У будівлях проводки повинні бути прокладені в кабельних лотках
13Підключення до існуючих систем вимірювання палива 13.1 Моноблоки підключаються до існуючих систем КВПіА, у тому числі систем вимірювання палива за допомогою блоків розширення входів БРВ
13.2 БРВ використовуються для збирання даних від:
- первинних пристроїв, що видають інформацію у вигляді порогових значень за допомогою замикання контактів реле;
- первинних пристроїв, що видають інформацію у вигляді постійної напруги та змінного струму;

2 Роботи

РоботиПояснення
14Внесення змін в проектну документацію 14.1 Перед початком монтажних робіт повинні бути в проектну документацію внесені зміни з врахуванням вибраного обладнання та трас кабельних проводок.
14.2 Зміни оформити в одну стадію Робоча документація відповідно до вимог ДБН А.2.2-3
15Монтажні роботи 15.1 Перед початком монтажних робіт повідомити відповідні органи ДСНС України.
15.2 Після закінчення монтажних робіт складається:
- акти вимірювання опору ізоляції електричних робіт;
- акти прихованих робіт;
- відомість змонтованих приладів та обладнання;
- акт закінчення монтажних робіт
16Пусконалагоджувальні роботи 16.1 Після закінчення складається акт закінчення пусконалагоджувальних робіт
17Проведення тестових випробувань, навчання обслуговуючого персоналу 17.1 Після закінчення складається акт текстового випробовування СРВНСО
17.2 Після проведення навчання персоналу, проводиться іспит та видається свідоцтво про навчання
18Підготовка організаційно-експлуатаційної документації та здавання СРВНСО територіальним органам ДСНС 18.1 Проводиться передача організаційно-експлуатаційної документації
18.2. Прийняття в експлуатацію СРВНСО здійснюється в два етапи:
- перевірка ступеня готовності СРВНСО до введення експлуатацію, складається протокол випробовування
- прийняття СРВНСО у промислову експлуатацію, складається акт
18.3 У приймальна комісія формується та діє відповідно до СОУ МНС 5.2-00013528-003:2011