НВФІ.30.001 Н Настанова з налагоджування блоку входів-виходів БВВ 30.001

лого інтелект

Науково-виробнича фірма "Інтелект"

10003, м. Житомир, вул. Ольжича 24 к.3

www.nvfi.biz, info@nvfi.biz


Настанова з налагоджування блоку входів-виходів БВВ 30.001
НВФІ.30.001 Н

pdf редакція 2021-01-30

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Блок входів-виходів (БВВ), використовується як обладнання систем раннього виявлення НС та оповіщення (СРВНСО), та призначений для призначений для розширення входів моноблоку СОЛА та активації або зупинки виконавчих пристроїв (вентиляція, відсічні клапана, світлозвукові табло тощо) у разі досягнення станів УВАГА (WARNING), КРИТИЧНО (CRITICAL).

Функціонально блок БВВ являє собою 16 модулів вводу/виводу INT.a005.

Для калібрування АЦП блоку, налаштування типу входів, порогів для аналогових входів, а також для включення різних режимів роботи використовується кнопка TEACH.

Індикація режимів роботи блоку здійснюється за допомогою зумера і світлодіодів: PWR , DATA.

Індикація станів модулів здійснюється за допомогою зумера і світлодіодів: WARN(ТН1), CRIT(ТН2) для кожного з 16 модулів.

1.1 Включення та робота блоку

Після подачі живлення блок перевіряє, стан кнопки TEACH. Якщо кнопка натиснута, то блок переходить до калібрування АЦП (або до процедури скидання налаштувань). Якщо кнопку не було натиснуто, то блок проводить вимірювання напруги живлення.

У разі невідповідності напруги живлення встановленим межам - робота блокується, залишається тільки індикація помилки живлення світлодіодом PWR. В такому стані блок продовжує вимірювати напругу живлення і якщо вона приходить в норму, то триває процедура запуску.

Якщо напруга живлення в нормі, то блок включає всі світлодіоди і зумер на 1 секунду, потім залишає включеним світлодіод PWR, після чого зчитує налаштування та переходить в нормальний режим роботи.

Під час роботи блок опитує (частота опитування раз у секунду) входи, вимірює напругу АЦП, управляє світлодіодами і реле, а також веде обмін даними по шині RS485.

1.2 Світлодіодна і звукова індикація

Індикація станів і режимів здійснюється за допомогою зумера і світлодіодів: PWR (синій), DATA (зелений), а так же світлодіодів WARN(ТН1) (жовтий) і CRIT(ТН2) (червоний) для кожного з 16 модулів. Зумер розташований на основній платі, а світлодіоди на платі індикації.

Світлодіод PWR Світлодіод DATA
Стан Подія Стан Подія
вимкнений немає живлення вимкнений немає даних
включений постійно живлення в нормі включений постійно режим програмування
блимає швидко (64мс/300мс) напруга живлення вище норми (> 15В, гістерезис 0,2 В) включається на 64мс обмін даними по шині RS485
блимає повільно (300мс/300мс) напруга живлення нижче норми ( блимає раз в секунду (тривалість 64мс) прогрів
Світлодіод WARN(ТН1) Світлодіод CRIT(ТН2)
Стан Подія Стан Подія
вимкнений вхід не активний вимкнений вхід не активний
включений постійно УВАГА(ПОРОГ1,WARN) включений постійно КРИТИЧНО(ПОРОГ2,CRIT)
Зумер
Стан Подія
вимкнений немає даних
звучить переривчасто (300мс / 300мс) УВАГА(ПОРОГ1,WARN) на будь-якому з входів
звучить постійно КРИТИЧНО(ПОРОГ2,CRIT) на будь-якому з входів

1.3 Вимикання звукової сигналізації

Під час звукової індикації УВАГА(ПОРОГ1,WARN) або КРИТИЧНО(ПОРОГ2,CRIT) коротким натисканням на кнопку проводиться тимчасове відключення зумера.

1.4 Реле УВАГА(ПОРОГ1,WARN) і КРИТИЧНО(ПОРОГ2,CRIT)

Реле УВАГА(ПОРОГ1,WARN) і КРИТИЧНО(ПОРОГ2,CRIT) включаються при включенні будь-якого з входів УВАГА(ПОРОГ1) чи КРИТИЧНО(ПОРОГ2) або, що значення напруги на аналоговому вході перевищило встановлені під час налаштування значення. При поверненні значень до номінальних або виключенні входу реле вимикаються.

Разом з реле включається сигнал зумера:

При відключенні реле сигнал так само відключається. Тимчасово відключити сигнал можна коротким натисненням кнопки TEACH.

2. НАЛАШТУВАННЯ БЛОКУ

Кнопка TEACH, надалі кнопка, використовується для калібрування АЦП блоку, налаштування типу входів, порогів для аналогових входів, а також для включення різних режимів роботи.

2.1 Калібровка АЦП блоку.

Для калібрування АЦП, необхідно, після завантаження мікропрограми блоку, натиснути кнопку і подати на плату напругу живлення, що дорівнює 10 ± 0,1В. Блок виміряє напругу і запише калібрувальний коефіцієнт в незалежну пам'ять. Індикацією успішного калібрування буде включення світлодіода PWR, після чого кнопку можна відпустити.

2.2 Режим "Прогрів"

Якщо під час роботи блоку коротко натиснути кнопку, то включається режим прогрівання. Індикацією включення режиму слугує спалахування світлодіода DATA раз в секунду (тривалість прогріву - 60 сек.). Повторним натисканням режим "Прогрів" можна вимкнути. Включення / відключення режиму підтверджується коротким сигналом зумера. Після закінчення часу прогріву здійснюється перехід в нормальний режим роботи.

2.3 Реле термінатора

Якщо під час роботи двічі коротко натиснути кнопку, то можна включити реле, що включає до шини RS485 резистор термінатора, так само подвійним натисканням кнопки реле відключається. Стан реле зберігається в незалежну пам'ять. Включення / відключення реле підтверджується коротким виключенням світлодіода PWR і подвійним коротким сигналом зумера.

2.4 Налаштування параметрів входів

Для активації режиму налаштувань входів під час роботи блоку треба натиснути та утримувати кнопку більше 20 секунд. Індикацією входу в режим слугує включення світлодіода DATA і короткий сигнал зумера.

Увага. Після записування мікропрограми у блок або після скидання налаштувань блоку на заводські можливість обміну даними буде відключена (блок не буде відповідати на команди DCON!), дискретні входи працюють на замикання зі світловою і звуковою індикацією та включенням реле УВАГА(ПОРОГ1, WARN) і КРИТИЧНО(ПОРОГ2, CRIT).

2.4.1 Налаштування параметрів дискретних входів

Для налаштування функціоналу дискретних входів після включення режиму налаштувань необхідно:

2.4.2 Налаштування параметрів аналогових входів

Якщо необхідно використовувати аналогові входи (тільки модулі 9, 10, 11, 12), то для настройки необхідно виконати наступні дії.

Примітка: Для всіх варіантів після установки джампера - світлодіоди WARN(ТН1) і CRIT(ТН2) всіх аналогових модулів короткочасно спалахнуть. Діапазон вимірюваних напруг для всіх модулів 0,1 ... 40В. Точність - один знак після коми.

2.4.2.1 Варіант 1.

Після установки джампера включається настройка порогів модуля 9.

Для цього подати номінальне значення на вхід і коротко натиснути кнопку. Світлодіоди WARN(ТН1) і CRIT(ТН2) почнуть швидко блимати. Блок протягом 30 секунд зробить вимір напруги, вирахує середнє значення, потім додасть 10% для ПОРОГ1 і 20% для ПОРОГ2 і запише отримані значення в пам'ять. Світлодіоди WARN(ТН1) і CRIT(ТН2) почнуть світити постійно.

Якщо кнопку коротко натиснути двічі. Світлодіоди WARN(ТН1) і CRIT(ТН2) почнуть блимати. Блок після обчислення середнього значення відніме 10% для ПОРОГ1 і 20% для ПОРОГ2. і запише отримані значення в пам'ять. Світлодіоди WARN(ТН1) і CRIT(ТН2) почнуть світити постійно.

Для переходу до наступного модуля необхідно коротко натиснути кнопку і повторити вищеописані процедури.

2.4.2.2 Варіант 2.

Після установки джампера включається настройка порогів модуля 9. Для цього подати номінальне значення і коротко натиснути кнопку. Світлодіоди WARN(ТН1) і CRIT(ТН2) почнуть мигати. Подати значення відповідне ПОРОГ1 і коротко натиснути кнопку, світлодіод WARN(ТН1) почне світити постійно. Подати значення відповідне ПОРОГ2 і коротко натиснути кнопку, світлодіод CRIT(ТН2) почне світити постійно.

Для переходу до наступного модуля необхідно коротко натиснути кнопку і повторити вищеописані процедури.

Якщо подаються значення порогів вище номіналу, то спрацьовування на перевищення, а якщо нижче номіналу, то спрацьовування при зниженні.

2.4.2.3 Варіант 3.

Налаштування за допомогою резисторів підлаштування. Після установки джампера блок вимірює напругу на виводах 19 і 22. Якщо воно на ДВОХ виводах дорівнює 0, то працює варіант 1 або 2. Якщо напруга на ДВОХ виводах більше 0,1, то працює варіант 3.

Після установки джампера для настройки порогів за допомогою резисторів необхідно коротко натиснути кнопку, при цьому почнуть мигати світлодіоди WARN(ТН1) і CRIT(ТН2) модуля 9.

Далі, необхідно подати на вхід напругу з рівнем УВАГА(ПОРОГ1) і обертанням резистора підлаштування VR1 домогтися постійного світіння світлодіода WARN(ТН1), потім подати на вхід напругу з рівнем КРИТИЧНО(ПОРОГ2) і обертанням резистора підлаштування VR2 домогтися постійного світіння світлодіода CRIT(ТН2).

Для переходу до наступного модуля необхідно коротко натиснути кнопку і повторити вищеописані процедури.

Резисторами підлаштування можна задати значення порогів від 0,1 до 40В. Точність - один знак після коми.

Після установки бажаних параметрів їх необхідно зберегти. Для цього необхідно натиснути і утримувати кнопку, поки не згасне світлодіод DATA і не прозвучить короткий сигнал зумера. Після чого блок перейде в нормальний режим роботи з використанням встановлених параметрів.

Якщо під час проведення налаштувань було відключене електроживлення, то всю процедуру установки, необхідно повести заново.

2.5 Скидання налаштувань

Якщо під час подачі живлення натиснути і утримувати кнопку і при цьому калібрування АЦП вже виконувалася, то включиться режим скидання налаштувань.

Індикатором включення режиму служить швидке миготіння світлодіодів PWR і DATA. Для підтвердження повернення до налаштувань за замовчуванням необхідно коротко натиснути кнопку. При цьому будуть встановлені наступні значення:

Після скидання налаштувань проводиться перезавантаження блоку.

3 Обмін даними

Обмін даними здійснюється по шині RS485 з використанням протоколу DCON.

Прокол DCON використовується датчиками Варта 1-03.14, моноблоками СОЛА, блоками розширення входів моноблоків СОЛА, модулями фірми ICP DAS.

Номер каналу DCON Параметр Примітка
0 - не використовується
1 напруга живлення для всіх модулів
2 стан / напруга входу число, відповідне адресі модуля або поточне значення АЦП (Для модулів 9, 10, 11, 12)
3 - не використовується
4 значення ПОРІГ 1 20 у.е. всіх модулів або значення, порога, встановлене під час налаштування (Для модулів 9, 10, 11, 12)
5 значення ПОРІГ 2 40 у всіх модулів або значення, порога, встановлене під час налаштування (Для модулів 9, 10, 11, 12)
6 режим Прогрів U = 0 - робота, U> 0 - прогрів для всіх модулів
7 - не використовується

Схема передачі даних в канали DCON

Норма, в канал №2 передається число, що відповідає адресі модуля (від 1 до 16);

При спрацьовуванні УВАГА(ПОРОГ1) до значення каналу №2 відповідного модуля додається 20, при спрацьовуванні КРИТИЧНО(ПОРОГ2) додається 40.

Для модулів 9, 10, 11, 12, якщо вони працюють в аналоговому режимі, то в канал №2 передається поточна напруга, в канали №4 (ПОРОГ1) і №5 (ПОРОГ2) встановлені під час налаштування значення порогів.

4 ДОДАТКИ

4.1 Редакції документа

Редакція 2021-01-30. Зазначені зміни: