0 Категорії небезпечних речовинНайменування категорії 1 клас 2 клас Групи
1 Горючі (займисті) гази 200 50 1, 2
2 Горючі рідини 50 000 5 000 2
3 Горючі рідини, перегріті під 200 50 1, 2
тиском
4 Ініціюючі (первинні) 50 10 1
вибухові речовини
5 Бризантні (вторинні) та 200 50 1
піротехнічні вибухові
речовини
6 Речовини-окисники 200 50 1, 2
7 Високотоксичні речовини 20 5 3
8 Токсичні речовини 200 50 3
9 Речовини, які становлять 500 200 3
небезпеку для навколишнього
природного середовища
(високотоксичні для водних
організмів) та/або можуть
здійснювати довгостроковий
негативний вплив на водне
середовище
10 Речовини, які вступають у 200 50 1, 2, 3
бурхливу реакцію з водою з
виділенням горючих та/або
вибухонебезпечних чи
токсичних газів