0.2 Кисень

Технічний газоподібний та рідкий кисень відповідно до ГОСТ 5583-78 та ГОСТ 6331-78 одержують з атмосферного повітря способом низькотемпературної ректифікації чи електролізом води.

Технічний газоподібний кисень застосовують для газополум’яний обробки металів та інших технічних цілей.

Формула О2.

Молекулярна маса (по міжнародних атомних масах 1985 р.) - 31,9988.

Найменування показника Норма для марок
Технічний кисень
Перший сорт--Другий сорт
1. Об'ємна частка кисню, %, не менш 99,7 99,5
2. Об'ємна частка водяної пари, %, не більше 0,007 0,009
3. Об'ємна частка водню, %, не більше 0,3 0,5

Кисень рідкий - рідина блакитного кольору, без запаху, пожежовибухобезпечна, негорюча, але є сильним окислювачем.

Температура кипіння 182,97°С
Температура плавлення 218,4°С
Щільність газу (при 0°С и 760 мм рт. ст.) 1,429 кг/м³
Щільність при тиску 15 мПа(150атм) 200 кг/м³
Розчинність у воді незначна

Відповідно до НПАОП 0.00-3.07-02 кисень віднесений:

  • індивідуальна речовина з пороговими масами : для 1 класу – 2000 т для 2 клас – 200 т;
  • категорія - 6;
  • групи - 1,2

Небезпеки для життя людей

Кисень не токсичний. Граничнодопустима концентрація не нормується.

При потраплянні на шкіру рідкий кисень викликає опіки. Тривала інгаляція газоподібного кисню при нормальному тиску викликає поразку органів дихання та легенів. При підвищеному тиску - викликає поразку центральної нервової системи.

Ознаки й симптоми, що спостерігаються при атмосферному тиску: почуття стиснення у грудях, тахікардія, блювота, розвиток бронхіту або пневмонії. При підвищеному тиску розвиваються симптоми досудорожного періоду (утруднення дихання, головокружіння, нудота, блювота, розширення зіниць, зменшення гостроти зору, дзвін у вухах). При продовженні дії при підвищеному тиску наступає судорожний період: втрата свідомості з появою судорог генералізованного характеру. Обмороження шкіри й поразка слизуватої оболонки ока.

На довкілля не шкідливо впливає. Міститься в повітрі, воді та грунті. Бере учать в круговороті речовин у природі. Чинить токсичний вплив на риб.

Небезпека виникнення вибуху, пожежі

Кисень не горючий і невибухонебезпечний, однак будучи сильним окислювачем, збільшує здатність інших матеріалів до горіння.

Просочені рідким киснем горючі пористі матеріали (асфальт, пінополістирол, пінополіуретан, дерево, папір, вугілля й ін.) утворюють вибухові речовини великої чутливості - оксиліквіти, що здатні детонувати.

Для роботи в контакті з киснем можуть використовуватися тільки дозволені для цього матеріали.

Накопичення кисню в повітрі приміщень створює небезпеку виникнення пожеж. Об'ємна частка кисню в робочих приміщеннях не повинна перевищувати 23 %.