1.1 Природний газ(метан)

1.1 Фізико-хімічні властивості природного газу під тиском (метану)

Природний газ (метан) не має кольору й запаху, легше повітря. Для можливості виявлення газу в повітрі по запаху при його витоку, у газ при подачі у ГТС вводять етилмеркаптан у кількості 16 кг на 1000 м³, що має специфічний запах.

Теплотворна здатність природного газу складає 8000-8500 ккал/ нм³ чи близько 1100 ккал/кг. Температура запалення газу залежить від його складу й складає від 630°С до 750°С. Швидкість поширення полум'я складає від 1 до 1,5 м/с.

Найменування параметру Параметр
Найменування речовини:
- торгове Газ природний паливний стиснутий для газобалонних автомобілів
-хімічне Насичені вуглеводні гази
Формула Природний газ є сумішшю насичених вуглеводних газів, основним з яких є метан (СН4)
Склад, %об.:
- метан (СН4) 97,46
- етан (С2Н6) 1,09
- пропан (С3Н8) 0,27
- бутан (С4НІ0) 0,06
- пентан (С5Н12) 0,02
- гексани та вищі (СбН14) 0,02
- азот (N2) 0,83
- двооксид вуглецю (СО2) 0,25
Загальні данні:
- молекулярна маса, кг 16,45
- щільність при 20 °С, г/м³ 0,734
- теплоємність, кДж/К:
- при сталому тиску 2,17
- при сталому об'ємі 1,65
- коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м-К) 0,11
Данні про вибухопожежонебезпечність:
- межа вибуховості газів у суміші з повітрям при Т=273 °К,Р=0,1 МПа, %:
- нижня 5,29
- верхня 15,10
- температура спалаху, °К:
- з повітрям 913
- з киснем 931
- теплота згоряння, кДж/м3 37400
- жаропродуктивність, °К 2313
- максимальний тиск вибуху, кПа 706

Відповідно до НПАОП 0.00-3.07-02 природний газ віднесений:

  • категорія - 1 (горючі (займисті) гази) з пороговими масами : для 1 класу – 200 т для 2 клас – 50 т;
  • групи - 1,2.

1.2 Небезпечна дія природного газу на людину та довкілля

Природний газ не є отрутним, але вдихання його викликає запаморочення, а значний вміст у повітрі приводить до ядухи через нестачу кисню (якщо в повітрі міститься менш 16% кисню).

При згорянні природного газу виділяються оксид вуглецю та двоокис вуглецю. Оксид вуглецю (СО) або чадний газ є отруйною речовиною. При вдиханні він зв'язується із кров'яним пігментом в 200 разів інтенсивніше та призводить до сильного отруєння.

Концентрація карбонілгемоглобіна в крові, % Ознаки отруєння та наслідки
10-20 тиск в лобі, слабий головний біль
20-30 сильний головний біль, пульсація у скроні
30-50 часте дихання та пульс, сильний головний біль, слабкість, затуманення зору, нудота, запаморочення
50-60 частий пульс та часте переривчасте дихання з судомами
60-80 уповільнення дихання та роботи серця, смерть

Небезпека виникнення пожежі, вибуху при роботі з природним газом

Природний газ (метан) - горючий, вибухопожежонебезпечний газ. Межі вибуховості 5% - 15% вмісту газу в повітрі. Питома вага природного газу стосовно повітря 0,75 – 0,78 кг/нм³. У зв'язку із цим газ піднімається нагору й скупчується під перекриттями, у прорізах між виступаючими балками, під дахами оглядових колодязів.

При вибухонебезпечній концентрації газу в повітрі й наявності зовнішніх джерел запалювання (полум’я, електричних, високо нагрітих тіл і т.д.) відбувається запалення (вибух) газоповітряної суміші.

Вибухонебезпека посилюється високою здатністю до електризації, питомий об’ємний електричний опір досягає 109 Ом/м (безпечна 105 Ом/м), що свідчить по високу вибухонебезпеку.