2.2 Дизельне паливо

1 Фізико-хімічні властивості дизельного пального

Дизельне паливо являє собою горючу рідину.

В залежності від умов застосування встановлені три марки дизельного палива: Л (літнє), З (зимове), А (арктичне).

Дизельне паливо, згідно ГОСТ 19433-88 ”Вантажі небезпечні. Класифікація та маркування” відносяться до небезпечних вантажів класу 3.3. Ідентифікаційний номер бензинів автомобільних за списком ООН – 1202, код термінових заходів – 30.

Фізико-хімічні властивості дизельного палива наведені в таблиці нижче.

Таблиця 2.1 - Фізико-хімічні властивості дизельного палива

Температура кипіння початок не нижче 160°С
кінець не вище 360°С;
Щільність при 20°С не більше 860 кг/м³;
Тиск насиченої пари 0,65 кПа;
Температура самозаймання 300-330°С;
Температура застигання не вище -10°С (для марки Л)
не вище -25°С (для марки З)
не вище -50°С (для марки А)
Температура займання не нижче 35°С (для марки З); не нижче 40°С (для марки Л);
Питома теплота згорання 43000 кДж/кг
Молекулярна маса 110-230

Відповідно до НПАОП 0.00-3.07-02 дизельне пальне віднесене:

  • категорія - 2 (горючі рідини) з пороговими масами : для 1 класу – 50000 т для 2 клас – 50000 т група - 2

2 Небезпечна дія ДП на людину та довкілля

Дизельне пальне має слабу наркотичну дію, подразнює верхні дихальні шляхи, слизисту оболонку очей і шкіру людини. Вибухонебезпечна концентрація суміші його пари з повітрям складає 2,0-3,0 % об’єму.

Дизельне паливо токсичне. При нетривалому вдиханні пари дизельного палива з’являється головний біль, неприємні відчуття, кашель у горлі. Більш тривале перебування у забрудненому середовищі викликає збудження, роздратування, запаморочення, слабкість.

Клас небезпеки ДП за ГОСТ 12.1.007

  • у разі інгаляційного впливу – 4 (речовини малонебезпечні);
  • у разі потрапляння у шлунок – 4 (речовини малонебезпечні);
  • у разі потрапляння на шкіру – 4(речовини малонебезпечні);

В атмосферному повітрі населених пунктів ГДК ДП (нафтового низько сірчистого у перерахунку на вуглець) становить 5 мг/м³, а в повітрі робочої зони 300 мг/м³. 3 Небезпека виникнення пожежі, вибуху при роботі з ДП

Дизельне паливо являє собою горючу рідину. Вибухонебезпечна концентрація його пари і суміші з повітрям становить 2-3% (обсягу).

Вибух та пожежа можуть статися в наслідок загоряння дизельного палива чи його пари, яка нагріта до температури займання, або при його контакті з поверхню, яка нагріта вище температури самозаймання.