Загальний опис небезпек для життя людей та довкілля

Небезпека виникнення пожежі, вибуху

Горіння - це екзотермічна реакція окислювання речовини, що протікає в умовах її прогресивного самоприскорення, та супроводжується принаймні одним із трьох факторів: полум'ям, світінням, виділенням диму. Умовою виникнення горіння є одночасне з’явлення та взаємний контакт трьох складових: окислювача, горючої речовини (матеріалу) та джерела запалювання. (ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов).

Наслідком горіння, залежно від його швидкості й умов протікання, можуть бути пожежа (дифузійне горіння) або вибух (дефлаграційне горіння попередньо перемішаної суміші пального з окислювачем).

Пожежа – це неконтрольоване горіння, що приводить до людських жертв та(чи) матеріальних збитків.

Вибух – це неконтрольоване горіння, що супроводжується виділенням енергії та утворенням стиснених газів та може призвести до людських жертв та(чи) матеріальних збитків.

При виконанні технологічних процесів можливе одночасне з’явлення складових: окислювача (кисень атмосферного повітря), горючих речовин (матеріалів), джерел запалювання (природних, виробничих, вогневих).

Джерелами запалювання можуть бути:

  • відкрите полум'я, розпечені поверхні;
  • електричні розряди;
  • теплові прояви хімічних реакцій і механічних впливів;
  • іскри від удару й тертя;
  • ударні хвилі;
  • електромагнітні й інші випромінювання.