Проектування систем ранього виявлення НС та оповіщення

Вимоги до джерел первинної інформації

Як джерела первинної інформації (ДПІ) на виробничому майданчику можуть використовуватися автоматичні датчики (первинні перетворювачі) чи існуючі контрольно-вимірювальні прилади промислової автоматики виробничому майданчику.
Засоби вимірювальної техніки, які застосовують як ДПІ, повинні мати достатню для реєстрування значень параметрів чутливість – не гірше ніж 0,05 від граничних значень.
Межа допустимої відносної основної похибки засобів вимірювальної техніки повинна бути не більше ніж ±25%.
Під час проектування місць встановлення автоматичних датчиків-газоаналізаторів необхідно керуватися вимогами ВСН 64-80.
Ступінь захисту ДПІ обрати відповідно до вимог ПУЕ
Зони контролю, вид ДПІ, контрольовані параметри та режим інформування СРВНСО обслуговуючого персоналу зазначений у розділі інформаційне забезпечення.

Вимоги до складових СРВНСО

СРВНСО повинна бути створена на базі сучасних апаратно-програмних засобів та мати такі базові зв'язані блоки (підсистеми) відповідно до вимог ДБН В.2.5-76:2014 та СОУ МНС 75.2-00013528-003:2011, а саме:
СРВНСО повинна бути підключена до пульту централізованого спостереження (ПЦС) для забезпечення віддаленого цілодобового нагляду за її технічним станом, а також для прийняття від СРВНСО та передавання (ретрансляції) тривожних сповіщень про загрозу або виникнення НС до систем вищого рівня реагування.
СРВНСО повинна бути підключена до ПЦС https://sova-monitor.net/ (виробник НВФ "Інтелект", Україна).

Вимоги до ручних сповіщувачів

Сповіщення про виявлення обслуговуючим персоналом небезпеки виникнення НС може забезпечуватися за допомогою застосування засобів ручного сповіщення (РС). РС використовуються як додаткові ДПІ.
При проектуванні необхідно врахувати наступне:
 • РС установлювати на висоті 1,4 +- 0,2 м біля основних виходів з потенційно небезпечної дільниці, складу, цеху;
 • передбачити захист РС від несанкціонованого включення;
 • відстань від ручного сповіщувача до кнопок та перемикачів електричних апаратів установлюють не менше ніж 0,5 м; до обладнання, що не містить небезпечних чинників, - 1,5 м, а до обладнання з небезпечними чинниками - 5 м;
 • рівень освітленості у місцях встановлення РС та знаків, що вказують на місця їх розташування, має бути не менше ніж 10 лк;
 • кольорове оформлення РС виконати відповідно до п. 7.4.2 Правил. Використовувати жовтий сигнальний колір.
 • ступінь захисту ручних оповіщувачів обирають відповідно до вимог НАОП 40,1-1.32-01;
 • ручні оповіщувачі мають бути захищеними від несанкціонованого включення.

При необхідності, передбачити установку знаків з написом "ТРИВОГА!" та стрілкою, що вказує на розміщення конкретного РС. Знаки виконати відповідно до ДСТУ ISO 6309:2007.

Вимоги до моноблоків СОЛА

Центральною підсистемою СРВНСО має бути моноблок СОЛА (виробник НВФ "Інтелект", Україна) або група таких пристроїв, що з'єднанні в мережу та виконують функції зазначені в СОУ МНС 75.2-00013528-003:2011 таких пристроїв як: комунікаційні пристрої, пульти керування зональним оповіщенням, пристрої оповіщення.

Моноблок(и) СОЛА повинні:

 • діагностувати працездатність своїх складових частин та складових СРВНСО, у тому числі перемикати електроживлення з основного джерела на резервне і навпаки, визначати працездатність каналів зв'язку з ДПІ, ліній трансляції.
 • збирати дані від ДПІ щодо поточного стану джерел небезпеки виробничого майданчику;
 • обробляти отриману інформацію, передавати її на пульт керування СРВНСО, інформувати респондентів щодо результатів оброблення інформації;
 • приймати та виконувати команди, що надходять від пульту керування СРВНСО та з автоматизованого робочого місця оперативного чергового територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення, відповідно до типового проекту регіональна автоматизована система централізованого оповіщення.
 • формувати архівний журнал.
 • включати (відключати) звукові, світлові оповіщувач, інформаційні табло, виконавчі пристрої тощо згідно закладеного алгоритму, транслювати через мовні оповіщувачі інформаційні та тривожні ЗПМ, а також оперативні мовні повідомлення, що надходять з мікрофону пульту керування АСРВО, автоматизованого робочого місця оператора територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення;
 • зберігати в енергонезалежній пам'яті: налаштування КП, номери телефонів респондентів, ЗПМП, архівний журнал.

Моноблок(и) СОЛА повинні включати в себе:

 • Програмований логічний контролер з пристроєм постійного енергонезалежного збереження інформації про діяльність СРВНСО.
 • Модемний пристрій для оповіщення респондентів каналами зв'язку та зв'язку з сервером моніторингу.
 • Блок інтерфейсів (модулі вводу/виводу, перетворювачі інтерфейсів тощо).
 • Блок живлення з акумуляторними батареями.
 • Джерело заздалегідь підготовлених мовних повідомлень (джерело ЗПМП).
 • Блок зонального оповіщення (трансляції)

Модемний пристрій

Модемний пристрій повинен виконувати такі функції:
 • оповіщати респондентів за списком оповіщення за допомогою СМС та голосового дзвінка;
 • проводити реєстрацію результатів оповіщення (підтвердження респондентами факту прийому мовних повідомлень);

Блок зонального оповіщення

Блок зонального оповіщення моноблоку СОЛА повинен забезпечувати трансляцію спеціальних мовних повідомлень (далі трансляція) через трансляційну мережу в одній або декількох зонах оповіщення, а саме:
 • Трансляція повідомлень повинна проходити в автоматичному режимі після відповідної команди системи, не залежно від присутності диспетчера
 • Повинна бути передбачена можливість примусового включення /виключення трансляції диспетчером (відповідальною особою).
 • Усі повідомлення, що автоматично відтворюються у разі тривоги, повинні бути ясними, короткими, однозначними, заздалегідь підготовленими (записаними в джерело ЗПМП). Усі інші повідомлення, наприклад, обідня перерва, початок або кінець робочого дня, повинні за своїм оформленням відрізнятися від повідомлення про тривогу, причому сигнал тривоги повинен мати вищий пріоритет;
 • Перед повідомленням рекомендовано передбачити передачу сигналу залучення уваги;
 • Тривалість повідомлення повинна бути більше 30 с (включно з сигналом привернення уваги). Інтервал часу між повторами повідомлень про тривогу не повинен перевищувати 30 с, а в разі, якщо використовується сигнал, що заповнює паузу, схожий на умовний сигнал, то період паузи повинен перевищувати 10 с;
 • При введенні стану стан тривоги повинно відбуватися автоматичне відключення всіх аудіовходів за винятком мікрофонів для передавання повідомлень і пристроїв (або рівноцінний мовний генератор) передавання повідомлення про тривогу;
 • У розпорядження диспетчера (відповідальної особи) повинен бути один або більше мікрофонів. Ці мікрофони повинні бути підключені таким чином, щоб була можливість трансляції тільки оголошень або вказівок (тільки для аварійних ситуацій); доступ до "аварійного" мікрофона повинен бути можливий тільки вповноваженому персоналу.

Вимоги до трансляційної мережі

Для своєчасного оповіщення працюючого персоналу та відвідувачів виробничого майданчику про виникнення надзвичайної ситуації необхідно створити трансляційну мережу.
Трансляційна мережа повинна задовольняти наступним вимогам:
 • Рівень звукового тиску сигналу тривоги «Увага всім!», що відтворюють акустичні системи (АС), повинен бути вищий на 15 дБА рівня шуму у прогнозованій зоні ураження, але не перевищувати 120 дБА в містах перебування людей.
 • Рівень звукового тиску сигналів мовного оповіщення повинен бути не менше ніж на 15 дБА вище рівня постійного шуму та не менше ніж на 5дБА вище рівня максимального шуму у будь-якій точці зони оповіщення.
 • Загальний рівень звукового тиску, отриманий в результаті складання шумів навколишнього середовища з акустичними сигналами від усіх працюючих технічних засобів оповіщення, не повинен перевищувати 120 дБА в будь-якій точці зони оповіщення.
 • Вимірювання рівнів звукового тиску виконується на висоті 1,5 м. від рівня підлоги з використанням А-зваженого фільтра (дБА) з часовою характеристикою F (швидко);
 • У приміщеннях, де рівень постійного шуму може перевищувати 100 дБА, необхідно додатково встановлювати світлові оповіщувачі.
 • У приміщеннях, де персоналом підприємства використовується шумозахисне спорядження для ослаблення рівня шуму навколишнього середовища, це ослаблення враховується згідно з технічними даними шумозахисного спорядження. Для компенсації рівня ослаблення необхідно відповідне збільшення рівня звукового тиску сигналу оповіщення. У цих зонах необхідно додатково встановлювати світлові оповіщувачі.
 • Якщо в одному приміщенні встановлено два, або більше звукових оповіщувачів, їх сигнали повинні бути синхронними.
 • У приміщеннях, де рівень постійного шуму перевищує 105 дБА, необхідно використовувати лише візуальні оповіщувачі.
 • При розрахунку рівнів звукового тиску оповіщувачів та гучномовців необхідно враховувати, що різке збільшення рівня звукового тиску більше ніж на 30 дБА порівняно з рівнем постійного шуму навколишнього середовища може привести до раптового та небезпечного переляку людей.
 • Трансляційна мережа повинна бути розділена на зональні системи оповіщення. Включення всіх зональних систем може реалізовувати загальнооб'єктову систему оповіщення.
 • Акустичні системи (АС) повинні рівномірно розміщуватися по зонам трансляції з метою виключення зон з підвищеним або недостатнім рівнями звуку.
 • Трансляційну мережу СРВНСО можуть бути інтегровані внутрішні радіотрансляційні мережі та інші мережі мовлення, наявні на підприємстві (за умови забезпечення надійності оповіщення).
 • У будівлі необхідно встановити, як мінімум, дві АС, навіть якщо рівень звукового сигналу, що рекомендується, можна забезпечити одною. Якщо між встановленими АС та приміщенням знаходиться декілька дверей, АС встановлюються в кожному приміщенні, щоб забезпечити гарантоване оповіщення персоналу.
 • Висота розміщення настінних АС повинна бути не менш 2,3 метри від рівня підлоги і не менш 0,2 м від стелі.
АС повинні задовольняти наступним вимогам:
 • АС не повинні мати регуляторів гучності й повинні підключатися до мережі без рознімних пристроїв.

Вимоги до пультів керування СРВНСО

Пульт керування повинен бути створений на базі комп'ютера з монітором та блоком безперебійного живлення. На комп'ютері повинне бути встановлене спеціалізоване програмне забезпечення ПО СОВАЛАЙЗЕР виробництва НВФ "Інтелект".

Загальні вимоги до пульту керування:

Пульт повинен реалізувати людиномашинний інтерфейс взаємодії з диспетчером. Для реалізації людиномашинного інтерфейсу у пульта повинні бути органи керування (пристрої введення даних), що можуть бути представлені у вигляді функціональних або алфавітно-цифрових клавіатур, різних видів маніпуляторів (наприклад, "миша", світлове перо, сенсорний пристрій вказування).
Обов'язковими є органи управління для ручного запуску/зупинення систем оповіщення про НС або її загрозу.
Органи управління пульту повинні відповідати ДСТУ IEC 60447.

Пульт керування СРВНСО повинен виконувати такі функції:

 • інформувати диспетчера СРВНСО стосовно досягнення граничних значень параметрами, що контролюють;
 • відображати на екрані план (схему) з місцем розташування відповідного ДПІ та одночасно відтворювати тривожний звуковий сигнал;
 • здійснювати інформаційну підтримку дій диспетчера у разі наявності на ПНО загрози виникнення або виникнення НС, відображаючи при цьому відповідні картки аварії, які визначають на підставі отриманих від ДПІ даних та необхідної додаткової інформації;
 • за командою диспетчера СРВНСО формувати для передавання до АСЦС (ПТО) сповіщення щодо виникнення НС, загрози НС (або відсутності небезпеки) разом з ідентифікатором картки ПНО та ідентифікатором картки можливої аварії(НС);
 • автоматично формувати (у разі відсутності реагування диспетчера на сигнали про досягнення параметрами критичних значень або спрацювання ручних сповіщувачів) та передавати до АСЦС(ПТО) відповідне сповіщення разом з ідентифікаторами картки ПНО та картки аварії за найгіршим сценарієм розвитку НС;
 • за командою диспетчера СРВНСО формувати та передавати на всі КП або вибраний КП команди включення гучномовного оповіщення та оповіщення респондентів каналами зв'язку;
 • контролювати працездатність складових СРВНСО, каналів зв'язку, КП та їх складових;
 • реєструвати в архівному журналі інформацію, що надходить від складових СРВНСО та щодо дій диспетчера АСРВО із зазначенням дати та часу реєстрації.
 • інформувати диспетчера у разі відсутності зв'язку з будь-яким компонентом СРВНСО протягом певного часу, але не більше ніж 60 с.

Вимоги до каналів зв’язку, інтерфейсів

Канали зв'язку між СРВНСО, їх складовими та суміжними системами організовують з урахуванням забезпечення їх функціонування протягом часу, необхідного для виявлення НС, інформування та оповіщення, виконання невідкладних заходів щодо ліквідування НС та їх наслідків, перш за все - евакуювання людей із зони НС.

Для інформаційного обміну із суміжними системами використовують не менше ніж два канали зв'язку.
Для забезпечення надійного функціонування СРВНСО необхідно безперервно контролювати працездатність каналів зв'язку між складовими СРВНСО та із суміжними системами, а також передбачити їх дублювання.
Як базові можуть бути використані інтерфейси для провідного зв'язку Ethernet та RS-485, для мобільного зв'язку GSM/GPRS/EDGE.

Як базове обладнання можуть бути використані модеми, мережеві карти та інше обладнання, що підтримують зазначені вище інтерфейси.

Оповіщення керівного складу підприємства про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій проводиться через канали телефонної лінії та Інтернет.
СРВНСО повинна бути підключена до ПЦС https://sova-monitor.net/ (виробник НВФ "Інтелект", Україна) каналами Інтернет.

Вимоги до захисту інформації наведені у відповідному розділі ТЗ.

Дивитися також