Нормативна база

ДБН А.3.1-5:2016 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
СОУ МНС 75.2-00013528-003:2011 АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ОПОВІЩЕННЯ. Типи й загальні технічні вимоги
Директива 2012/18/EU Про контроль ризику виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з небезпечними речовинами
Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів
ДСТУ Б А.2.2-7:2010 РОЗДІЛ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) У СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ Основні положення
ДБН В.1.1.7–2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва
ДБН В.2.2-16-2005 КУЛЬТУРНО-ВИДОВИЩНІ ТА ДОЗВІЛЛЄВІ ЗАКЛАДИ
Правила пожежної безпеки в Україні
Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки
ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення насе­лення