9. Методика дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику

$Q_{ав}$ - імовірність аварійної ситуації (аварійного виливу, викиду, розгерметизація системи) на протязі року визначають виходячи із статистичних даних про аварії

$Q_{ав} = {N_{ав} \over N_р}$ (9.1)

де

$N_{ав}$ – загальна кількість розгерметизованих систем даного типу;

$N_р$ – кількість систем даного типу;

Для прикладних розрахунків , у разі відсутності статистичних даних про аварії, імовірність розгерметизації системи можна прийматися $10^{-5}$

Оцінку імовірності розвитку аварії проводиться на підставі побудови логічної схеми подій, в якій враховують різні ініціюючі події і можливі варіанти їх розвитку.

$Q(А_і)$ - імовірність реалізації і-го сценарія аварії логічної схеми події

$Q(А_і) = Q_{ав} Q(А_і)_{СТ}$ (9.2)

де

$Q(Аi){СТ}$ - статистична імовірність розвитку аварії по і-й гілці логічної схеми

Якщо статистичні дані, необхідні для розрахунку статистичної імовірності розвитку і-го сценарія аварії логічної схеми події відсутні, статистична імовірність розвитку аварії по і-й гілці логічної схеми приймається згідго таблиці

Сценарій аварії Імовірність, $Q(А_і)_{ст}$
Загазованість 0,021
Горіння розливу 0,0287
Згоряння хмари 0,1689
Згоряння з розвитком надлишкового тиску 0,0119
Виникнення пожежі в режимі "вогненна куля" 0,0013

$R_t,рік^{-1}$ - територіальний ризик

$R_t =\sum\limits_{i=1}^n Q_{УЛ}^і Q(А_і)$ (9.3)

де

n - число гілок логічної схеми подій;

$Q_{УЛ}^і$ - умовна імовірність ураження людини факторами ураження (УФ) при реалізації і-й гілки схеми подій (надлишковий тиск й/або теплове випромінювання й/або інтоксикація);

$Q(А_і)$ – імовірність реалізації протягом року і-й гілки схеми подій, $рік^{-1}$.

{{-- 9.4 --}}

$Q_{УЛ}^і$ - умовна імовірність ураження людини знаходиться через probit - функцію Рr

$Q_{УЛ}^i = e^{e^{1,69+0,7 ln(lnРr–0,982)}}$ (9.4)