5. Методика розрахунку об’єму самопливного витоку

Розрахунок проводиться згідно методики, що наведена

  • Рабинович Е.З. Гидравлика, М. «Недра», 1974 г.

$Q,м³/с$ - пропускна здатність самопливних трубопроводів

$Q = μπD²(2gh)^{0,5} $ (5.1)

де

μ - коефіцієнт витрат;

D - діаметр отвору;

h - напір під яким проходить вилив рідини.

$V $ - об’єм витоку

$ V=Qt $ (5.2)

де

t - час витоку;