2 Методика визначення кількості викиду газу під тиском

Розрахунок проводиться згідно класичних формул

$ρ, кг/м³$ - щільність природного газу при реальних умовах

$ρ= {ρ_0· P· T_0 \over P_0 · T}$ (2.1)

де

$ρ_0$ - щільність газу при нормальних умовах ($Р_0$=101,3 кПа, $Т_0$=273 К);

Р - тиск газу при реальних умовах;

T – температура газу, °С;

$V, м³$ - об‘єм газу в ділянці газопроводу

$V = {l_ТР (π · Д_у^2)\over 4}$ (2.2)

де

$l_тр$ - довжина ділянки трубопроводу між двома запірними пристроями;

$Д_у$ - умовний діаметр трубопроводу;

$v, м/с$- Швидкість адіабатичного витікання газу

Розрахунок проводиться відповідно до спрощеної формули Торрічеллі

$v = 0,28\sqrt {2g · ∆P \over ρ_0 }$ (2.3)

де

g - прискорення вільного падіння, м/с²

ΔР - надлишковий тиск в блоці, кПа;

$ω, кг/с$ - масова швидкість витікання газу

$ω={(π · d²)\over 4} · v · ρ_0$ (2.4)

d - еквівалентний діаметр розгерметизації.

$b, м$ - ширина основи факелу

$b=d₀·(13,5· e^{-6v/ω}+1,5)$ (2.5)

v = 1 м/с - швидкість вітру

$m', кг/(c·м²)$ - масова швидкість вигорання газу

$ m'=4{ω\over{π·b²}}$ (2.6)