6. Методика розрахунку кількості ЛЗР, що може випаруватися з площі проливу

Розрахунок проводиться згідно методик, що наведені в:

  • НПАОП 0.00-1.41-88. Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежоне-безпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв.
  • ПБ 09-170-97 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.

$m,кг$ - маса ЛЗР, що випаровується з площі проливу за рахунок теплопередачі від оточуючого повітря

$ m=W·F_b·τ_u$ (6.1)

де

$τ_u$ - час контакту рідини з поверхнею розливу, що приймається для розрахунку.

$W, кг/(с·м²)$ - інтенсивність (масова швидкість) випаровування

$ W=10^{-6}·η·\sqrt M·Р_н $ (6.2)
    • інтенсивність випаровування визначають по довідковим та експериментальним даним. Формула застосовується при температурі підстильної поверхні від мінус 50 до плюс 40°С, де

η - коефіцієнт, що приймається по таблиці та залежить від швидкості та температури повітряного потоку над поверхнею випаровування;

М – молярна маса, г/моль;

Швидкість повітряного потоку над дзеркалом випаровування, Значення коефіцієнту η при температурі повітря над поверхнею випаровування t, °С
м/с 10 15 20 30 35
0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
0,1 3,0 2,6 2,4 1,8 1,6
0,2 4,6 3,8 3,5 2,4 2,3
0,5 6,6 5,7 5,4 3,6 3,2
1,0 10,0 8,7 7,7 5,6 4,6

$F_В, м²$ - площа розливу при вільному розливі

$ F_в = {V \over h }$ (6.3)

де

h - товщина шару рідини, що розлилися вільно на підстилаючу поверхню, приймається рівною 0,05 м за всією площею розливу;

  • для рідини, що розлилися в піддон або обвалування, визначається таким чином: h = H – 0,2, де H - висота піддону (обвалування), м;

$R, м$ - умовний радіус розливу

$ R = {\sqrt {F_В \over π}} $ (6.4)