1. Методика визначення енергетичних показників технологічних блоків

Визначення значень енергетичних показників вибухонебезпечності технологічних блоків проводиться згідно:

  • НПАОП 0.00-1.41-88 Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв.
  • ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.

Е, кДж - загальний енергетичний потенціал вибухонебезпеки (енергія згорання ПГФ хмари)

$Е = G_{вип} · q$
(1.1)

де

  • $G_{вип}$, кг- маса речовини, що випарувалася з площі розливу;
  • $q$, кДж - теплота згорання речовини

m, кг - загальна маса горючої пари (газів) вибухонебезпечної парогазової хмари, приведена до єдиної питомої енергії згорання, рівної 46000 кДж/кг:

$m = {E \over 4,6 · 10^4}$
(1.2)

Q<sub>в</sub> - відносний енергетичний потенціал вибухонебезпечності технологічного блоку визначається розрахунковим методом по формулі:

$Q_в = {1 \over 16,534} {\sqrt[3] E}$
(1.3)

За значеннями відносних енергетичних потенціалів Q в і приведеній масі парогазовой середовища m проводиться визначення категорії технологічних блоків.

Показники категорій наведені в таблиці.

Таблиця 2. Показники категорій вибухонебезпечності технологічних блоків

Категорія вибухонебезпечності m, кг
I >37 > 5000
II 27 - 37 2000-5000
III <27 < 2000