7. Методика розрахунку радіусів зон ураження надлишковим тиском при розриві перегрітої цистерни з нафтопродуктами

$Е_i, кДж$ - енергія, що виділяється при ізоентропічному розширенню середовища резервуара

$Е_і = 10^{-2}·С_ф·m·(Т-Т_{кип})$ (7.1)

де

$m$ – маса речовини в резервуарі, кг;

$С_{ф}$ – константа, що дорівнює 500 Дж/(кг∙К);

$Т$ – температура бензину в резервуарі на момент його вибуху, К;

$Т_{кип}$ – температура кипіння речовини при атмосферному тиску, К;

$W_{тр}$, кг - тротиловий еквівалент

$ W_{тр}= {Е_і \over q_{тр}}{z}$ (7.2)

де

z - відносна частка енергії, що використовується на утворення хвиль тиску;

$q_{тр}$, кДж/кг - питома енергія вибуху тротилу;

$R_0$, м - приведений радіус заряду

$ R_0= 6,68 · 10^{-2} · W_{ТР}^{0,333} $ (7.3)

$ΔР_0$ , кПа - надлишковий тиск в центрі руйнування

$ ΔР_0= 6,0 · 10^4 · e^{10^{-3} · \ln (W_{ТР})} $ (7.4)

$R$, м - радіуси зон ураження надлишковим тиском передбачуваною вибуховою ударною хвилею

$ R= R_о · e^{-0,5 · \ln(Р_{ср} / Р_о)} $ (7.5)

де

$ΔР_{ср}$ - надлишковий тиск ступеню руйнування, кПа (згідно класифікації зон руйнування)

Класифікація зон руйнування

Клас зони руйнування ΔРср, кПа
1 >100
2 70
3 28
4 14
5 5