3. Методика розрахунку радіусів зон ураження надлишковим тиском

Розрахунок проводиться згідно методик, що наведені в:

  • НПАОП 0.00-1.41-88 Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв.
  • ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств

Для оцінки рівня дії вибуху застосовується тротиловий еквівалент. Тротиловий еквівалент вибуху парогазового середовища Wтр (кг) визначається згідно умов адекватності характеру та ступеню руйнування при вибухах парогазових середовищ та розраховується по формулам:

$mʹ$,кг - маса пари, що приймає участь у вибуху

$m’=z · m$ (3.1)

де

$m$, кг - маса парогазового середовища;

$z$ - частка маси пари, що приймає учать у вибуху

Для неорганізованих парових хмар в незамкнутому просторі з великою масою пальних речовин z= 0,1 (В окремих обґрунтованих випадках частка участі речовин у вибуху може бути знижена, але не менш чим до 0,02).

Для виробничих приміщень (будівель) та інших замкнутих об’ємів значення z приймаються:

Вид речовини Частка маси пари, що приймає учать у вибуху, z
Водород 1,0
Горючі гази 0,5
Легкозаймисті та горючі рідини 0,3

$W_{тр}$, кг - тротиловий еквівалент

$W_{тр}= 0,44 {q_{пгс} \over q_{тр}}{z · m}$ (3.2)

де

z - відносна частка енергії, що використовується на утворення хвиль тиску;

$q_{пгс}$, кДж/кг - питома теплота згорання парогазового середовища;

$q_{тр}$, кДж/кг - питома енергія вибуху тротилу;

$R_0$, м - приведений радіус заряду

$R_0= 6,68 · 10^{-2} · W_{ТР}^{0,333}$ (3.3)

$ΔР_0$ , кПа - надлишковий тиск в центрі руйнування

$ΔР_0= 6,0 · 10^4 · e^{10^{-3} · \ln (W_{ТР})}$ (3.4)

$R$, м - радіуси зон ураження надлишковим тиском передбачуваною вибуховою ударною хвилею

$R= R_о · e^{-0,5 · \ln(Р_{ср} / Р_о)}$ (3.5)

де

$ΔР_{ср}$ - надлишковий тиск ступеню руйнування, кПа (згідно класифікації зон руйнування)

Класифікація зон руйнування

Клас зони руйнування ΔРср, кПа
1 >100
2 70
3 28
4 14
5 <5